-lingue


-lingue
(съставна част от сложни думи) от латински lingua "език".

Dictionnaire français-bulgare. 2014.